Στατική ιστοσελίδα είναι αυτή της οποίας το περιεχόμενο και οι εικόνες δεν αλλάζουν από το χρήστη καθώς απαιτεί κάποιος να έχει εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού και για αυτό το λόγο αναλαμβάνουμε εμείς εξ’ ολοκλήρου το έργο.