Το Λογότυπο αποτελεί τη γραφιστική αποτύπωση ενός εμπορικού σήματος (έμβλημα/σύμβολο) μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός ιδρύματος, το οποίο εκφράζει την εταιρική του ταυτότητα και χρησιμοποιείται με σκοπό να την επικοινωνήσει στην αγορά και να την κάνει αναγνωρίσιμη. Το λογότυπο εκφράζεται από ένα γραφιστικό σχέδιο/σύμβολο, το όνομα της εταιρίας/οργανισμού, ή συνδυασμός και των δύο.

Εταιρική ταυτότητα (corporate identity)

Με τον όρο εταιρική ταυτότητα εννοούμε το σύνολο των στοιχείων και των χαρακτηριστικών, τα οποία προσδιορίζουν την προσωπικότητα και το προφίλ μιας επιχείρησης (εταιρία, οργανισμός, φορέας) και αποτελούν τα κριτήρια διαφοροποίησής της από τους ανταγωνιστές της.

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας (corporate design)

Η φιλοσοφία, το προφίλ και η συνολική εικόνα μιας επιχείρησης οπτικοποιείται μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρικής ταυτότητας και της επικοινωνίας της μάρκας (branding). Για το σχεδιασμό και την επικοινωνία της εταιρικής ταυτότητας (corporate design) είναι αναγκαία η ολιστική σχεδιαστική προσέγγιση, στην οποία αναλύονται και εκφράζονται οπτικά οι αρχές, τα ‘πιστεύω’ και οι αξίες της επιχείρησης.

Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τo γραφιστικό σχεδιασμό (graphic design), τo σχεδιασμό ιστοσελίδας και το σχεδιασμός προϊόντων (product design).

Γραφιστικός σχεδιασμός (graphic design)

Ο γραφιστικός σχεδιασμός περιλαμβάνει το σχεδιασμό λογοτύπου, σλόγκαν, ονομασίας, τυπογραφίας, καθώς και το σχεδιασμό υλικού που προορίζεται για έντυπη (κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι αλληλογραφίας, διαφημιστικά έντυπα, ετικέτες προϊόντων, συσκευασίες, κλπ) ή ηλεκτρονική επικοινωνία (ιστοσελίδα, εφαρμογή multimedia ή εφαρμογή για κινητά).

Σχεδιασμός προϊόντων (product design)
Ο σχεδιασμός προϊόντων (product design) περιλαμβάνει ότι έχει να κάνει με το σχεδιασμό των προϊόντων και συσκευασιών που απευθύνονται σε καταναλωτές ή άλλες εταιρίες, καθώς επίσης και το σχεδιασμό των προϊόντων που χρησιμοποιεί μια εταιρία για την outdoor επικοινωνία της (διαφημιστικά banners, stands καταστημάτων και εκθέσεων).

Μάθε περισσότερα για τι υπηρεσίες προσφέρουμε για την Εταιρική Ταυτότητα.