• Σχεδίαση/Κατασκευή Λογοτύπου (Logo Design)
  • Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας (Brand Design)
  • Δημιουργία Έντυπης Επικοινωνίας (επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, επιστολόχαρτα κτλ)
  • Δημιουργία Πρόσθετων Εφαρμογών (επιγραφές, κατάλογοι, μπλοκ κτλ)
  • Δημιουργία Διαφημιστικών Καταχωρήσεων
  • Σχεδίαση Συσκευασίας (Packaging Design)